Voor onze aluminium producten geldt de wettelijke garantie. De wettelijke garantie betekent dat u altijd recht heeft op een goed product. Als een product niet deugt, heeft u recht op kosteloze herlevering. Reclamering van uiterlijk waarneembare gebreken dient u schriftelijk dan wel per mail bij ons in te dienen. Wij verzoeken u direct (binnen 2 werkdagen na ontvangst) contact met ons op te nemen, zodat wij voor een juiste oplossing kunnen zorgen. Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00. U kunt een e-mail sturen naar [email protected] vergezeld met o.a. foto’s van de beschadiging. Stuur zoveel mogelijk relevante informatie mee, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuiste montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.